Vasa Byggnadsreparation Ab

Vörågatan 13, 65100 VASA

toimisto@vaasanrakennuskorjaus.fi

Tel: (06) 320 9100

Faktureringsadress

Kontoret öppet må-fre 8.00 - 16.00.

E-post:fornamn.efternamn@vaasanrakennuskorjaus.fi

Företagets ledning

Fredrik Ekholm
styrelseordförande, projektledning
tel. (06) 320 9114, gsm. 0500 660 126

Tom Rabb
verkställande direktör, projektledning
tel. (06) 320 9115, gsm. 050 352 4180

Ansvariga arbetsledare

Bertel Flemming

tel. 0500 663533

Johan Storm

tel. 0400 412 841

Arbetsledare

Christer Sundsten

tel. 050 585 9525

Köpi Reinilä

tel. 050 3365 270

Kostnadsberäkning

Marika Sandberg
tel. (06) 320 9113, gsm. 050 4642 340



Linda Kanerva
tel. (06) 320 9118, gsm. 050 356 0002

Jarkko Hoseus
tel. 040 3522 011

Kontoret

Kati Lillbacka

Madelén Rabb