VRK som företag

År 2000
2001
2002
2003
2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014

Soliditet %

53,0 69,0 79,0 74,0 74,2 79,7   81,5  81,0  85,0 85,4 80,3 80,3 79,4 85 87

 

Specialsertifikat

Asiakastieto Oy:s erhållna specialcertifikat är ett erkännande av företagets långvariga utomordentiliga ekonomiska nyckeltal, positiva bakgrund och en god betalningskultur. Enligt Asiakastieto Oy så hör Vasa Byggnadsreparations Ab till den lägsta riskgruppen (RL1).

Högsta kreditvärdighets klassificering AAA

Företaget har oavbrutet sedan 1995 tilldelats högsta kreditvärdighets klassificeringen AAA. Bara 4,1 % av alla finska företag når till detta.

RALA-behörighet

RALA-behörighet visar att företaget har tillräcklig teknisk kunskap och resurser, att företaget har tagit hand om beställarens utredningsskyldighet enligt lagen och att dess finansiella rapporter är i ordning.

Byggandets Kvalitet BYKVA rf har konstaterat att VRK har behörighet inom följande sektorer:

Huvudentreprenad inom husbyggnad:

  • Huvudentreprenad; nybyggnader och till byggnader (17.1a)
  • Huvudentreprenad; nybyggnader och till byggnader inklusive planering (17.1b)
  • Huvudentreprenad; renoveringsbyggnad och ombyggnad (17.2a)

Utvändig och invändig väggbeklädnad:

  • Fasadarbeten (2.4)
  • Invändiga målnings- och tapetseringsarbeten (2.9)
  • Reparationer av fuktskador i våtutrymmen (2.22.1)

Renovering och restaurering av historiska värdeobjekt:

  • Renovering och restaurering av historiska värdeobjekt (3.1)