BALKONGER OCH FASADER               

SANERING OCH MÅLNING AV FASADER OCH BALKONGER

Under de senaste 20 åren har vi gjort fasadreparationer och balkongsaneringar i första hand genom sandblästring bl.a. vid följande projekt i Vasa:

2015

KOy Ritz                             fasad-, bakong och vattentakets renovering samt byggande av  rökevakueringssystem

Kvevlax kyrka                     kyrkans, klockstapelns och bårhusets yttre renovering

Skolhusgatan 36                  fönster- och fasadsanering

Kyrkoesplanaden 31            balkong- och fasadsanering

Sundsgatan 17-21                balkongsanering

 

2014

Bab Skolhusgatan 52           fasad- och balkongrenovering, fönsterbyte

Bab Wolffinhovi                  balkongrenovering och fönsterbyte

Bab Hovrättsespl. 3             fasad-, balkong- och vattentaksrenovering

YA-Internat                        träfasadrenovering och till-läggsisolering

 

2013

Bab Ida Katarina,               Kaserngatan 26, reparation av fasad i tegelelement samt av balkong-

                                            kanter och räcken

Hotel Central,                     värmerappning(lämpörappaus) av fasad, byte av fönster, granitarbeten mm

Bab Skolhusgatan 40,          renovering och förstoring av balkonger. fönsterbyte mm

Bab Vörågatan 34,              fasad- och balkongrenovering

 

2012

Gamla Commerce,              Nedre torget, förnyande av rappning, samt byggnad och målning av                          ornament, mm

Bab Kyrkoesplanaden 9,     två st våningshus, byte av fönster, värmerappning, förstoring av bal-

                                            konger mm

Bab Sundsgatan 13,             fasadrenovering, 8-våningar

Bab Kaserngatan 37,           fasadrenovering och målning

 

2011

Bab Bondegården,               Handelsesplanaden 16, full sanering av väggar och balkonger,

                                            värmerappning av gavlarna

Bab Sandögatn 12,              reparation och målning av väggar och balkonger

Bab Handelsesplanaden 24, fasadrenovering, balkonger, fönster, värmerappning

Bab Strandgatan 14,            förnyande av blkongerna (48st) på östra sidan

 

2010

Fast Ab Vasaesplanaden 15, fasadrenovering samt målning m.m.

Bab Barnhemsgatan 13       sanering av balkonger, samt väggar

Bab Storalånggatan 44        fullständig reparation och målning av husets utsida, samt förnyande av balkonger

Stiftelsen Vasa Servicehus

Vuorikoti/Berghemmet        renovering av balkonger och väggar, samt målning m.m.

Bab Vörågatan 21               fullständig fasadrenovering samt målning

 

2009

Bab Rådhusgatan 7,            Förnyande av balkonger i sin helhet

Bab Vasaesplanaden 4,        Förnyande av fasadrappning samt målning, även balkonger

Österbottens Hus,                Sandögatan 6, fasadreparation

Bab Brändövägen 5-7,         reparation av husets utsida inklusive tak och fönster

Bab Strandgatan 14,            sanering och förstoring av balkongerna mot sjösidan, 72 st

Bab Klemetsögatan 38,        renovering av bostadshusets balkonger, sockel samt trappa

Bab Wasaesplanaden 4        renovering av fasad på gårdssidan av huset mot Skolhusgatan, inkl balkonger

Bab Rautu                           Tallbacksvägen 4, balkongsanering 

2008

Strandgatan 10, Eden C, rappning och målning av fasad, nya balkonger samt förnyande

                                            av plåttak

Handelsesplanaden 35, As Oy Vaasa Korsholm Bab,  fasadsanering, förnyande av

                                            rappning och målning inklusive dekorationer, nya balkonger                                             och fönster

Vasa Övningsskola, Kyrkoesplanaden 11-13, delvis byte av tegel i fasadelementen

Kykroesplanaden 6, (del)     reparationsrappning av balkongräcken m.m.

 

2007

Folkhälsan, Stationsgatan, reparation av fasad och balkonger

Korsholms Kyrka,               fasadreparation av omkringliggande byggnader

Kyrkoapoteket,                   fullständig fasadsanering inklusive alla dekorationslister

Kyrkoesplanaden 3              sanering av balkongerna, 56 st, även nya staket

 

2006

Handelsesplanaden 33,        fullständig sanering, förnyande av dekorationer och ornament

Unitas, Nedre torget,           fullständig fasadsanering

 

2005

Korsholms Kyrka                fasad- och fönstersanering samt kalkmålning

Strandgatan 20                    balkongsanering och -ändring samt sanering av västra fasaden

Kyrkoesplanaden 10            balkong och fasadsanering inkl nya staket och balkongglas

Bab Reservi, Askvägen 9, balkong- och fasadreparation och målning, nya entrédörrar

 

Tidigare år:

Drottningstigen 3,               två hus, balkongerna m.m.

Skånegatan 16,                    balkonger + väggar och fönster

Halli Oy:s hus, Handelsesplanaden 13, balkongsanering

Övermark Kommungård, sanering och målning av fasad

Handelsesplanaden 32,        städbalkonger

Fast Ab Wasaborg              fasadsanering samt kalkmålning

Storalånggatan 55 / Koy Puffetti, behandling av väggarna med korosionsskydd

Kaserngatan 27,                  balkongerna

Handelsesplanaden 46,        byggande av nya balkonger samt fasadsanering

Rådhusgatan 10-12              balkongerna

Abborrvägen 21 och 23       två hus, balkong- och fasadsanering

Rådhusgatan 59,                 sanering av balkongerna och fondväggarna

Skolhusgatan 27,                 sanering av balkongerna och fondväggarna

Tegelbruksgatan 20,            balkongerna

Handelsesplanaden 6 / Sandögatan 15,  förnyande och målning av balkongfasaden

Kyrkoesplanaden 9,            städbalkonger + gavlar

Rådhusgatan 37,                 balkongerna

VVO/Kapellbacksvägen 5, balkongsanering m.m.

Roparnäs kyrka                  fasadreparation

 

 

REFERENSLISTA; BALKONGER OCH FASADER                     3 (3)

 

K Oy Pikipruukki / VVO,Myrvägen 4 och Fjärilsvägen 9, fasad- och balkongsanering, ca 450 lm balkongsanering

Fångstmannagatan 4,          sanering samt inglasning av balkongerna

Stationsgatan 30-32,            18 balkonger

K Oy Pikipruukki,              Gamla Vasa –gatan 16, isamband med grundreparation av 3 hus / 108 balkonger

Brändövägen 50,                 fasadsanering inkl  balkonger

Brändövägen 52,                 även värmerappning

Brändövägen 54,                 fasadsanering inkl  balkonger

Handelsesplanaden 32,        Korsholmsesplandens sida, ca 200 lm balkongsanering

Brändövägen 59,                 även värmerappning

Rådhusgatan 18,                  2-vånings kontorsflygel, gatsidan

Älgvägen 3-7, 67 balkonger, m.m.

Kyrkoesplanaden 7,             A- och B, gårdsbyggnaden, 20 balkonger m.m

 

m.fl. mindre projekt

 

 

Vasa, december 2014

VASA BYGGNADSREPARATION AB

 

Fredrik Ekholm