BALKONGER OCH FASADER

SANERING OCH MÅLNING AV FASADER OCH BALKONGER

Under de senaste 20 åren har vi gjort fasadreparationer och balkongsaneringar i första hand genom sandblästring bl.a. vid följande projekt i Vasa:2017

Hartman affärshus: fasad-, balkong- och taksanering

Hallintalo balkong- och fasadsanering, innegården

Skolhusg 66 städbalkongsanering

Strandg 7 städbalkongsanering

Kristinestads kyrka fasad-, fönster- och taksanering

2016

Hartman affärshus fasad-, balkong- och taksanering

Kristinestads kyrka fasad-, fönster- och taksanering

Sandögatan 3 balkong- och fasadsanering

Brändövägen 52 balkong- och fasadsanering

Kyrkoesplanaden 29 balkong- och fasadsanering

Musegatan 12 balkong- och fasadsanering

Holmbacken målning av fasaden samt takbyte i två radhus


2015

KOy Ritz fasad-, bakong och vattentakets renovering samt byggande av rökevakueringssystem

Kvevlax kyrka kyrkans, klockstapelns och bårhusets yttre renovering

Skolhusgatan 36 fönster- och fasadsanering

Kyrkoesplanaden 31 balkong- och fasadsanering

Sundsgatan 17-21 balkongsanering

2014

Bab Skolhusgatan 52 fasad- och balkongrenovering, fönsterbyte

Bab Wolffinhovi balkongrenovering och fönsterbyte

Bab Hovrättsespl. 3 fasad-, balkong- och vattentaksrenovering

YA-Internat träfasadrenovering och till-läggsisolering

2013

Bab Ida Katarina, Kaserngatan 26, reparation av fasad i tegelelement samt av balkong-

kanter och räcken

Hotel Central, värmerappning(lämpörappaus) av fasad, byte av fönster, granitarbeten mm

Bab Skolhusgatan 40, renovering och förstoring av balkonger. fönsterbyte mm

Bab Vörågatan 34, fasad- och balkongrenovering

2012

Gamla Commerce, Nedre torget, förnyande av rappning, samt byggnad och målning av ornament, mm

Bab Kyrkoesplanaden 9, två st våningshus, byte av fönster, värmerappning, förstoring av bal-

konger mm

Bab Sundsgatan 13, fasadrenovering, 8-våningar

Bab Kaserngatan 37, fasadrenovering och målning

2011

Bab Bondegården, Handelsesplanaden 16, full sanering av väggar och balkonger,

värmerappning av gavlarna

Bab Sandögatn 12, reparation och målning av väggar och balkonger

Bab Handelsesplanaden 24, fasadrenovering, balkonger, fönster, värmerappning

Bab Strandgatan 14, förnyande av blkongerna (48st) på östra sidan

2010

Fast Ab Vasaesplanaden 15, fasadrenovering samt målning m.m.

Bab Barnhemsgatan 13 sanering av balkonger, samt väggar

Bab Storalånggatan 44 fullständig reparation och målning av husets utsida, samt förnyande av balkonger

Stiftelsen Vasa Servicehus

Vuorikoti/Berghemmet renovering av balkonger och väggar, samt målning m.m.

Bab Vörågatan 21 fullständig fasadrenovering samt målning

2009

Bab Rådhusgatan 7, Förnyande av balkonger i sin helhet

Bab Vasaesplanaden 4, Förnyande av fasadrappning samt målning, även balkonger

Österbottens Hus, Sandögatan 6, fasadreparation

Bab Brändövägen 5-7, reparation av husets utsida inklusive tak och fönster

Bab Strandgatan 14, sanering och förstoring av balkongerna mot sjösidan, 72 st

Bab Klemetsögatan 38, renovering av bostadshusets balkonger, sockel samt trappa

Bab Wasaesplanaden 4 renovering av fasad på gårdssidan av huset mot Skolhusgatan, inkl balkonger

Bab Rautu Tallbacksvägen 4, balkongsanering

2008

Strandgatan 10, Eden C, rappning och målning av fasad, nya balkonger samt förnyande

av plåttak

Handelsesplanaden 35, As Oy Vaasa Korsholm Bab, fasadsanering, förnyande av

rappning och målning inklusive dekorationer, nya balkonger och fönster

Vasa Övningsskola, Kyrkoesplanaden 11-13, delvis byte av tegel i fasadelementen

Kykroesplanaden 6, (del) reparationsrappning av balkongräcken m.m.

2007

Folkhälsan, Stationsgatan, reparation av fasad och balkonger

Korsholms Kyrka, fasadreparation av omkringliggande byggnader

Kyrkoapoteket, fullständig fasadsanering inklusive alla dekorationslister

Kyrkoesplanaden 3 sanering av balkongerna, 56 st, även nya staket

2006

Handelsesplanaden 33, fullständig sanering, förnyande av dekorationer och ornament

Unitas, Nedre torget, fullständig fasadsanering

2005

Korsholms Kyrka fasad- och fönstersanering samt kalkmålning

Strandgatan 20 balkongsanering och -ändring samt sanering av västra fasaden

Kyrkoesplanaden 10 balkong och fasadsanering inkl nya staket och balkongglas

Bab Reservi, Askvägen 9, balkong- och fasadreparation och målning, nya entrédörrar

Tidigare år:

Drottningstigen 3, två hus, balkongerna m.m.

Skånegatan 16, balkonger + väggar och fönster

Halli Oy:s hus, Handelsesplanaden 13, balkongsanering

Övermark Kommungård, sanering och målning av fasad

Handelsesplanaden 32, städbalkonger

Fast Ab Wasaborg fasadsanering samt kalkmålning

Storalånggatan 55 / Koy Puffetti, behandling av väggarna med korosionsskydd

Kaserngatan 27, balkongerna

Handelsesplanaden 46, byggande av nya balkonger samt fasadsanering

Rådhusgatan 10-12 balkongerna

Abborrvägen 21 och 23 två hus, balkong- och fasadsanering

Rådhusgatan 59, sanering av balkongerna och fondväggarna

Skolhusgatan 27, sanering av balkongerna och fondväggarna

Tegelbruksgatan 20, balkongerna

Handelsesplanaden 6 / Sandögatan 15, förnyande och målning av balkongfasaden

Kyrkoesplanaden 9, städbalkonger + gavlar

Rådhusgatan 37, balkongerna

VVO/Kapellbacksvägen 5, balkongsanering m.m.

Roparnäs kyrka fasadreparation

REFERENSLISTA; BALKONGER OCH FASADER 3 (3)

K Oy Pikipruukki / VVO,Myrvägen 4 och Fjärilsvägen 9, fasad- och balkongsanering, ca 450 lm balkongsanering

Fångstmannagatan 4, sanering samt inglasning av balkongerna

Stationsgatan 30-32, 18 balkonger

K Oy Pikipruukki, Gamla Vasa –gatan 16, isamband med grundreparation av 3 hus / 108 balkonger

Brändövägen 50, fasadsanering inkl balkonger

Brändövägen 52, även värmerappning

Brändövägen 54, fasadsanering inkl balkonger

Handelsesplanaden 32, Korsholmsesplandens sida, ca 200 lm balkongsanering

Brändövägen 59, även värmerappning

Rådhusgatan 18, 2-vånings kontorsflygel, gatsidan

Älgvägen 3-7, 67 balkonger, m.m.

Kyrkoesplanaden 7, A- och B, gårdsbyggnaden, 20 balkonger m.m

m.fl. mindre projekt

Vasa, december 2014

VASA BYGGNADSREPARATION AB

Fredrik Ekholm